fbpx

ช่องโหว่ในกฎหมายของสหราชอาณาจักรอนุญาตให้เจ้าของเรือละเมิดสิทธิมนุษยชนของชาวประมงข้ามชาติ

กรองโดย:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม