fbpx

เงื่อนไข &

หน้านี้พร้อมกับเอกสารที่อ้างถึงในนั้นจะบอกคุณถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่คุณสามารถใช้ในเว็บไซต์นี้และบริการแบบโต้ตอบใดๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแขกหรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียน โปรดอ่านข้อกำหนด & เงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้งานเว็บไซต์ โดยการใช้เว็บไซต์ที่คุณยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ & เงื่อนไขและคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามโดยพวกเขา หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้โปรดยุติการใช้เว็บไซต์ทันที

 

ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ดำเนินการโดยสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ (ITF) ITF เป็นสหพันธ์สหภาพสากล สำนักเลขาธิการของมันจะขึ้นอยู่ที่ ITF House, 49-60 ถนน Borough, ลอนดอน SE1 1DR. ชื่อของ ITF ได้รับการจดทะเบียนในกำหนดการของสหภาพการค้าที่ไม่เป็นสาธารณะที่เก็บรักษาโดยสำนักงานการรับรองสำหรับสหภาพการค้าและสมาคมนายจ้างภายใต้หมายเลข๑๒๒๕

การเข้าถึงไซต์

การเข้าถึงเว็บไซต์จะได้รับอนุญาตเป็นประจำและ ITF ขอสงวนสิทธิ์ในการถอน, ระงับ, หยุดหรือแก้ไขบริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. จะไม่รับผิดชอบหากมีเหตุผลใดๆเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆบนนั้นจะไม่พร้อมใช้งานในเวลาใดก็ได้หรือสำหรับช่วงเวลาใดๆ ในบางครั้ง ITF อาจจำกัดการเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ทั้งหมดไปยังผู้ใช้ที่ลงทะเบียน

หากคุณเลือกหรือคุณจะได้รับรหัสประจำตัวผู้ใช้รหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนอื่นๆที่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของ ITF คุณต้องปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าวเป็นการลับและคุณต้องไม่เปิดเผยให้กับบุคคลที่สาม ITF มีสิทธิ์ที่จะปิดใช้งานรหัสประจำตัวผู้ใช้หรือรหัสผ่านใดๆไม่ว่าคุณจะเลือกหรือจัดสรรโดย ITF เมื่อใดก็ตามที่มีความเห็นว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้

การใช้งานเว็บไซต์

เมื่อใช้เว็บไซต์คุณต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของ นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้.

ในกรณีใดๆ ITF จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆรวมทั้งโดยไม่จำกัดโดยตรงทางอ้อมหรือความเสียหายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือสูญเสียการใช้งานของส่วนหนึ่งหรือวัสดุใดๆบนเว็บไซต์และ url ในภูมิภาครวมถึง ดาวน์โหลดไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการตามสัญญา, ละเมิดหรือพื้นฐานอื่นๆ

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเว็บไซต์และในเนื้อหาที่เผยแพร่ในนั้นเป็นของหรือได้รับอนุญาตให้ ITF หรือใช้หรือได้รับอนุญาตให้ ITF ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับ งานเหล่านั้นได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆและสนธิสัญญาทั่วโลก สิทธิดังกล่าวทั้งหมดถูกสงวนไว้

คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนเนื้อความใดๆบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะเป็นการคัดลอกหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

คุณไม่สามารถวางกรอบวัสดุบนเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นๆโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งของ ITF

คุณไม่สามารถใช้หรือแจกจ่ายเนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์นี้เพื่อการแสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้อาจถูกนำมาใช้และจัดจำหน่ายโดยคุณเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและ/หรือที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ซึ่งถูกต้องตามกฎหมายโดยสอดคล้องกับนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้และในการสนับสนุนของกิจกรรมสหภาพการค้าและ/หรือวัตถุประสงค์ ITF ได้ให้ ITF/เว็บไซต์นี้ เป็นแหล่งที่มาของวัสดุ

สำคัญ: การอนุญาตนี้ไม่ได้นำไปใช้กับวัสดุที่จัดหาโดยบุคคลที่สามที่มีข้อยกเว้นที่เข้มงวดของเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของเว็บไซต์ในส่วนต่อไปนี้ของเว็บไซต์: ความคิดเห็นและวิดีโอที่คุณสามารถใช้เก็บคัดลอก แจกจ่ายและให้บริการแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและ/หรือที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ซึ่งถูกต้องตามกฎหมายโดยสอดคล้องกับนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้และในการสนับสนุนของกิจกรรมสหภาพการค้าและ/หรือวัตถุประสงค์ของ ITF สำหรับการใช้งานของบุคคลที่สามอื่นๆที่ได้รับอนุญาตบนเว็บไซต์หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆให้นำไปใช้กับเจ้าของที่เกี่ยวข้องของวัสดุ

การพึ่งพาข้อมูลที่ลงรายการบัญชี

ข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำและให้บริการโดยไม่มีการรับประกันเงื่อนไขหรือการรับประกันชนิดใดๆทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย, ITF, เจ้าหน้าที่, พนักงานและตัวแทนขอยกเว้นความรับผิดชอบและหนี้สิน (ด่วนหรือโดยนัย, สัญญา, หรืออื่นๆ) สำหรับวัสดุใดๆที่แสดงหรือมีส่วนร่วมในเว็บไซต์รวมทั้งคุณภาพ ความถูกต้องครบถ้วนหรือทันเวลาของข้อมูลดังกล่าว

รายชื่อใดๆบนเว็บไซต์จะเป็นข้อความหรือการเชื่อมโยงหลายมิติที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องมีเจตนาที่จะบอกถึงหรือควรจะถูกตีความว่าเป็นการรับรองอย่างเป็นทางการในส่วนของ ITF

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกมีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น ITF ทำให้ไม่มีการรับรองใดๆเกี่ยวกับเว็บไซต์อื่นๆที่คุณสามารถเข้าถึงผ่านเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ ITF ยังไม่มีความรับผิดชอบหรือหนี้สินสำหรับเนื้อหาหรือการบำรุงรักษาเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงใดๆหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลที่สามดังกล่าว

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ ITF ไม่ได้หมายความว่า ITF รับรองเนื้อหาหรือการใช้เว็บไซต์ดังกล่าว ITF จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของการเชื่อมโยงใดๆและมันเป็นความรับผิดชอบของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่คุณเลือกสำหรับการใช้งานของคุณเป็นอิสระจากรายการดังกล่าวเป็นไวรัส, เวิร์มและรายการอื่นๆของธรรมชาติทำลาย.

การหยุดชะงักในการให้บริการ

ITF ทำให้ทุกความพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพของเว็บไซต์ยังคงสูง อย่างไรก็ตามในบริบทของข้อมูลอินเทอร์เน็ตทั่วโลกที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์จะผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะ ITF ไม่รับประกันว่าฟังก์ชั่นที่มีอยู่ในวัสดุที่มีอยู่ในเว็บไซต์จะมีความปลอดภัย, ไม่ต่อเนื่องหรือข้อผิดพลาดฟรี, ความบกพร่องที่จะได้รับการแก้ไข, หรือว่าเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้มันสามารถใช้ได้ฟรีของไวรัส, ข้อบกพร่องหรืออื่นๆ วัสดุที่เป็นอันตรายต่อเทคโนโลยีหรือแสดงถึงการทำงานเต็มรูปแบบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของวัสดุ ด้วยเหตุนี้ ITF จึงไม่ยอมรับภาระหน้าที่ต่อเนื่องหรือรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกัน

การส่งเนื้อหา

หากคุณส่งเนื้อหาใดๆไปยังเว็บไซต์รวมถึงโดยไม่จำกัดข้อความกราฟิกวิดีโอหรือเสียง (เนื้อหา) หรือติดต่อกับผู้ใช้รายอื่นของเว็บไซต์คุณต้องปฏิบัติตาม นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้. คุณรับประกันว่าเนื้อหาใดๆที่สอดคล้องกับมาตรฐานเหล่านั้นและคุณชดเชยเราสำหรับการละเมิดการรับประกันนั้น ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เราประสบเนื่องจากการละเมิดการรับประกันของคุณ ITF สงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาใดๆหากเห็นว่าวัสดุดังกล่าวไม่สอดคล้องกับ นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้. ITF มีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยตัวตนของคุณให้กับบุคคลที่สามที่กำลังดูเนื้อหาใดๆที่โพสต์หรืออัปโหลดโดยคุณไปยังเว็บไซต์ของเราซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของพวกเขา เราจะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลที่สามสำหรับเนื้อหาหรือความถูกต้องของเนื้อหาใดๆที่โพสต์โดยคุณหรือผู้ใช้อื่นๆของเว็บไซต์ของเรา มุมมองที่แสดงโดยผู้ใช้อื่นบนเว็บไซต์ของเราไม่ได้เป็นตัวแทนของมุมมองหรือค่านิยมของเรา

เนื้อหาใดๆที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์จะถือว่าไม่เป็นความลับบันทึกว่าถ้าเนื้อหาถูกส่งไปยังพื้นที่ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านของเว็บไซต์นี้ ITF จะพยายามอย่างเหมาะสมเพื่อให้เนื้อหานั้นเป็นความลับ

เนื้อหาใดๆที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์จะถือว่าไม่เป็นกรรมสิทธิ์และโดยการส่งดังกล่าว, คุณให้ ITF เป็นทั่วโลก, ปลอดค่าลิขสิทธิ์, ตลอดไป, สิทธิ์การโอนเงินที่จะใช้, จัดเก็บและคัดลอกเนื้อหา (หรืองานอนุพันธ์รวมทั้งเนื้อหา) และเพื่อ กระจายและทำให้มันพร้อมใช้งานสำหรับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ให้โดยเว็บไซต์และในสื่อที่แตกต่างกันและ/หรือเพื่อส่งเสริมเว็บไซต์ ITF, ITF วัตถุประสงค์และ/หรือกิจกรรมการค้าสหภาพ นอกจากนี้คุณยังให้ผู้ใช้อื่นๆของเว็บไซต์เป็นทั่วโลก, ปลอดค่าลิขสิทธิ์, ตลอดเวลา, การใช้งาน, จัดเก็บ, คัดลอก, กระจายและให้บริการแก่บุคคลที่สามเนื้อหาดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและ/หรือไม่ใช่เชิงพาณิชย์ซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้และสนับสนุนกิจกรรมสหภาพการค้าและ/หรือวัตถุประสงค์ของ ITF

หากคุณไม่ต้องการให้สิทธิ์ดังกล่าวแก่ ITF และผู้ใช้อื่นๆของเว็บไซต์แนะนำให้คุณไม่ส่งเนื้อหาของคุณไปยังเว็บไซต์

สิทธิ ส่วน บุคคล

กระบวนการ ITF จะประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับท่านตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว. เมื่อใช้เว็บไซต์คุณยินยอมให้มีการประมวลผลดังกล่าวและคุณรับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้นั้นถูกต้อง

ชดใช้

คุณเห็นด้วยกับความต้องการที่จะชดใช้ป้องกันและถือเป็นอันตราย ITF จากและกับการเรียกร้องใดๆความเสียหายการสูญเสียหนี้สินและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการป้องกันที่เกิดขึ้นจากหรือในความสัมพันธ์กับ: การละเมิดข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ หรือการอ้างสิทธิ์ใดๆที่ขึ้นอยู่กับการใช้ไซต์ของคุณการส่งหรือการเผยแพร่ข้อมูลใดๆในเว็บไซต์หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ คุณจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และเป็นไปตามสมควรในการป้องกันของ ITF ของการเรียกร้องใดๆ ITF สงวนสิทธิ์ในค่าใช้จ่ายของตัวเองที่จะถือว่าการป้องกันพิเศษและการควบคุมของเรื่องใดๆมิฉะนั้นอาจจะเป็นไปตามที่คุณและคุณจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ใดๆที่ชำระใดๆโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของ ITF

กฎหมายและเขตอำนาจศาล

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของอังกฤษ ศาลอังกฤษจะมีอำนาจในการเรียกร้องหรือข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นของคุณในขณะที่ใช้เว็บไซต์และวัสดุที่มีอยู่ในเว็บไซต์

รูป แบบ

ITF สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยการโพสต์การเปลี่ยนแปลงทางออนไลน์ คุณตกลงที่จะผูกพันตามการแก้ไขดังกล่าวจากวันที่ที่มีการโพสต์บนเว็บไซต์ หากคุณไม่สามารถยอมรับการแก้ไขดังกล่าว, คุณอาจแจ้ง ITF และหยุดการใช้เว็บไซต์. บางส่วนของบทบัญญัติที่มีอยู่ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้อาจจะถูกแทนที่ตามบทบัญญัติหรือประกาศที่เผยแพร่ที่อื่นบนเว็บไซต์

หากศาลมีข้อกำหนดการใช้งานผิดกฎหมายไม่ถูกต้องหรือ unenforceable ส่วนที่เหลือของข้อตกลงการใช้งานจะยังคงอยู่ในการบังคับเต็มรูปแบบ