fbpx

สิ้นสุดการแสวงหาประโยชน์จากมาตรฐาน

โดยไม่มีสิทธิที่บังคับใช้ในสถานที่ทำงานและความแข็งแรงที่มาจากการแสดงโดยสหภาพ, การละเมิดสิทธิแรงงานและการทำร้ายของเทศบาลจะดำเนินการต่อไป. Itf ได้มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการขายเพื่อปรับปรุงค่าจ้าง, สภาพการทำงานและสิทธิในการให้บริการของเทศบาลทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงว่าพวกเขามาจากที่ใดหรือประเภทของเรือที่พวกเขาทำงาน.

หัวข้อ-บทนำ

ข่าว

ไทย

มีการสร้างประชาธิปไตย, สหภาพตัวแทนของปลาในประเทศไทย, รณรงค์เพื่อปรับปรุงค่าจ้าง, สภาพการทำงานและสิทธิแรงของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมประมงไทย. อุตสาหกรรมประมงของประเทศไทยได้กลายเป็นหนึ่งในคนที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก $ 5.8 พันล้านดอลลาร์ใน๒๐๑๗ รัฐบาลไทยตอบสนองต่อการพิจารณาระดับนานาชาติด้วยการยกเครื่อง [...]

ไอร์แลนด์

การแสวงหาประโยชน์อย่างรุนแรงของแรงงานในอุตสาหกรรมประมงของประเทศไอร์แลนด์, หลายคนที่ได้รับการควบคุมและบังคับให้มีอาการที่น่ากลัว, ได้รับการสัมผัสโดย ITF. เรื่องอื้อฉาวได้บังคับให้รัฐบาลไอริชจะดำเนินการสร้างรูปแบบใบอนุญาตทำงานผิดปกติสำหรับผู้อพยพจากภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป อย่างไรก็ตาม, นี้ [...]