fbpx

ITF เรียกร้องความยุติธรรมให้กับชาวประมงอพยพชาวกานาที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ

10 พฤษภาคม 2024

 

The Journal: Garda ตัดสินใจที่จะไม่ปฏิบัติต่อกรณีของชาวประมงแอฟริกันเป็น 'การแสวงประโยชน์' ที่ระเบิดใน Dáil