fbpx

ตรวจทานโครงร่างการทำงานสำหรับผู้อพยพ

3มกราคม๒๐๑๙

ด้วยการมีส่วนร่วมของ ITF, ดำเนินการตรวจสอบและปรับโครงสร้างการทำงานที่ผิดปกติปัจจุบัน.