fbpx

ពិនិត្យធ្វើការចម្រុះសម្រាប់ស្រុក

៣ ខែមករាឆ្នាំ ២០១៩

ជាមួយនឹង ITF ចូលរួមអនុវត្តការពិនិត្យនិងឆ្នើមបច្ចុប្បន្នហ៊ានធ្វើគម្រោង។