fbpx

กำจัดหนี้ความเป็นทาส

30กรกฎาคม๒๐๑๘

การกำจัดแรงงานขัดหนี้ ซึ่งร่วมไปถึงค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง บัตรสีชมพู ใบอนุญาตทำงานจากตัวแทนและนายหน้า