fbpx

ကြွေးမြီဖယ်ရှားပစ်ခံု

ဇူလိုင္လ ၃၀၊၂၀၁၈

ႏိ္ုင္ငံကူးလက္မွတ္၊ ပန္းေရာင္ကဒ္၊ အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္၊ ကိုယ္စားလွယ္၊ ပြဲစားခ သို႔မဟုတ္ အလုပ္သမား ငွားရမ္းခ အပါအဝင္ အေႂကြးျဖင့္ တုပ္ေႏွာင္မႈ ပယ္ဖ်က္ရန္။