fbpx

แก้ไขกฎหมายแรงงานไทย

5พฤศจิกายน๒๐๑๘

การแก้ไขกฎหมายแรงงานไทยเพื่อให้แรงงานข้ามชาติสามารถจัดตั้งและมีส่วนร่วมในสหภาพของพวกเขา