fbpx

ပြင်ဆင်ရန်ထိုင်းအလုပ်သမားဥပဒေ

နိုဝင်ဘာလ ၅၊၂၀၁၈

ရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို သူတို႔၏ သမဂၢ ဖြဲ႕စည္း၊ လႈပ္ရွားခြင့္ျပဳႏိုင္ေအာင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အလုပ္သမားဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္။