fbpx

การสํารวจเครือข่ายสิทธิชาวประมงพบว่าสภาพแรงงานบังคับอาละวาดในอุตสาหกรรมประมงไทย

25 มกราคม 2024

ผู้นํา FRN เรียกร้องให้รัฐบาลไทยบังคับใช้อนุสัญญา ILO Work in Fishing Convention (C188) อย่างมีประสิทธิภาพ และลงโทษเจ้าของเรือที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และดําเนินการทันทีเพื่อป้องกันสภาพการบังคับใช้แรงงานที่ไร้มนุษยธรรม

ITF-FRN Thailand National Fisher Conditions Survey Results-มกราคม 2567

ITF-FRN ထိုင်းတစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ တံငါသည် အခြေအနေ စစ်တမ်းရလဒ်များ

ITF-FRN ប្រចាំប្រទេសថៃ លទ្ធផលស្ទង់មតិតាមលក្ខខណ្ឌអ្នកនេសាទ

ผลการสํารวจสภาพความเป็นอยู่ของลูกเรือประมง ในประเทศไทยจากเครือข่าย ITF-FRN