fbpx

ឆ្លុះបញ្ចាំងរយៈពេលសម្រាប់ជនរងគ្រោះ

៣ ខែមករាឆ្នាំ ២០១៩

ផ្តល់ជា"រយៈពេលនៃការឆ្លុះបញ្ចាំង"ដូច្នេះថាកនេសាទអាចវិធីសាស្រ្តនេះអាជ្ញាធរសម្រាប់ការពារ។