fbpx

ထိုင်းအစိုးရမှပာင္းလဲပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့သဘောတူ

ဇူလိုင္လ ၃၀၊၂၀၁၈

ထိုင်းအစိုးရမှပာင္းလဲအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်း ၈၇ တြင္လြတ္လပ္စြာအသင္း၊၉၈ တွင်စုပေါင်းညှိနှိုင်း။