fbpx

တိုးနိမ့်ဆုံးလုပ်အားခ

ဇူလိုင္လ ၃၀၊၂၀၁၈

အနည္းဆံုး လုပ္ခလစာကို တစ္လလွ်င္ ထိုင္းဘတ္ ၁၂၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၇၅) သို႔ ကနဦး တိုးျမႇင့္ရန္။