fbpx

သုံးစွဲဖို့ပထမဦးဆုံးအကူအညီ

ဇူလိုင္လ ၃၀၊၂၀၁၈

ငါးဖမ္းလုပ္သားတိုင္း အေျခခံ ေရွးဦးသူနာျပဳ သင္တန္း တက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ သေဘၤာအားလံုးေပၚတြင္ ျပည့္စံုေသာေဆးဝါးပစၥည္း ရရွိရန္။