fbpx

ការធ្លាក់ចុះតាមរយៈសុទ្ធ

២១ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៨

ការស្ទនៃមូលដ្ឋានការងារសិទ្ធិក្នុងចំណោមស្រុកធ្វើការនៅប្រទេសថៃរបស់នេសាទត្រីវិស័យធ្វើឡើងដោយសង្គមស៊ីវិលអង្គការចម្រុះសម្រាប់សីលធម៌និងចីរភាពសមុទ្រ(សម្មាធិការចម្រុះ)។

អានការណ៍ពេញលេញ